Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (Zawiercie)

      Co to jest?

Władzami Spółki są:

  • Zgromadzenie wspólników
  • Rada Nadzorcza,
  • Zarząd, 

W skład Zarządu wchodzą:

Prezes Zarządu Grażyna Szlęk

Wiceprezes Zarządu Grzegorz Szydłowski

Zarząd ustanowił Prokurenta:

Prokurent Iwona Wnuk

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie prawem, którego wartość przekracza 50000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych lub czynność ta może spowodować powstanie zobowiązania do świadczenia o wartości powyżej 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych dla skuteczności oświadczenia woli wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem.

Szukaj w tym dziale: