Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (Zawiercie)

      Co to jest?

Podstawa prawna funkcjonowania

Podstawę prawną funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. stanowią : 

 

  • Akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązanej aktem notarialnym sporządzonym w dniu 16 grudnia 1992 roku za Repertorium A Nr 2407/92 z późniejszymi zmianami. Spółka została zawiązana wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • Kodeks Spółek Handlowych,
  • Ustawa o gospodarce komunalnej.

oraz :

  • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26.05.2003 r. Numer KRS: 0000162858 - Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON 270198636
  • NIP : 649-000-14-05
Szukaj w tym dziale: